Om os:

En grøn og innovativ tankegang

Agri Energy er stiftet af Sauter Danmark og Stiesdal – to førende teknologivirksomheder indenfor biogas og pyrolyse. Vi har dermed samlet de stærkeste og mest erfarne kompetencer inden for landbrug, biogas og pyrolyse. Sammen er vi et stærkt team og landbrugets bedste partner til at bygge fremtidens energiparker.

Samarbejde gør forskellen

Vi tror på, at stærke samarbejder er vejen til at lykkes med at bidrage betydeligt til Danmarks grønne omstilling. Derfor ønsker vi at samarbejde tæt med landbruget om at skabe en række energiparker i Danmark baseret på biogas og pyrolyse.

Vores mål er at skabe den størst mulige betalingsevne til landbruget for den leverede biomasse. Det sker ved, at landbruget ejer hele værdikæden fra biomasse til biogene brændstoffer – altså at landbruget ejer værdien af den CO2 reduktion, de selv er med til at skabe.

Vision

Landbrugets eget energiselskab.

Mission

Vi leverer den tekniske og kommercielle platform så landbruget aktivt kan eje energiproduktion.

Fra energiparker med bioforgasning og pyrolyse af plantemateriale leverer vi biogene brændstoffer og lagrer kulstof i landbrugsjorden.

Mening

Agri Energy bidrager signifikant til den grønne omstilling.

Vi bidrager til den grønne omstilling ved at skabe en stærk teknisk platform samt en forretningsmodel, der tilgodeser landbruget som ejer af energiparken og leverandør af biomassen.


Vores energiparker leverer biogene brændstoffer, der fortrænger fossile brændstoffer.


Vi muliggør, at kulstof tages ud af atmosfæren og lagres i landbrugsjorden i form af biokul, som recirkulerer næringsstofferne og holder på vandet.