Lokalsamfundet:

Grøn omstilling der kommer lokalsamfundet til gode

Hos Agri Energy brænder vi for den grønne omstilling, og dét at kunne generere grøn energi decentralt i Danmark. Vi ønsker, at resultatet af vores energiparker kommer de landbrug til gode der ligger i nærområdet.


Vi er fuldt bevidste om at vi fylder en del i landskabet, og skaber ekstra trafik på vejene. Mange forbinder også en biogasproduktion med lugtgener for naboerne. Det er vi yderst opmærksomme på, og derfor tages en lang række foranstaltninger når vi designer anlægget. Eksempelvis aflæsses biomassen indendørs i en hal. I hallen er der undertryk, og denne ventilationsluft renser vi og udleder gennem en skorsten. Skorstenen udleder således ingen miljøfarlige stoffer – men en svag lugt af halm og ensilage. 

Sammen med lokalområdet

Som en stor virksomhed, er det også vigtigt for os at bidrage til samfundet og lokalområdet. Derfor støtter vi gerne op om lokale formål og aktiviteter.

Vi vil meget gerne være en aktiv nabo, en rigtig god arbejdsplads og et spændende sted at besøge.

Åben virksomhed

Vi vil gerne være en åben virksomhed, og viser derfor gerne vores anlæg frem for interesserede. Herunder vil vi løbende invitere til åbent hus arrangementer og lignende, når vi har noget nyt og spændende at vise frem.