Fra halm til energi

Baseret på andelstanken vil vi skabe landbrugets eget store energiselskab.

At eje hele værdikæden fra biomasse til biogene brændstoffer er afgørende for dansk landbrug. Hos Agri Energy bidrager vi til, at landbruget ejer værdien af den CO2 reduktion, landbruget selv er med til at skabe.

Agri Energy er stiftet af Sauter Danmark og Stiesdal – to førende teknologivirksomheder inden for biogas og pyrolyse.

Sammen vil vi skabe energiparker i Danmark, som i betydelig grad kan bidrage til den grønne omstilling. Det vil vi gøre ved at sammensætte biogasteknologi til halm med pyrolyseteknologi.

Agri Energy Energiparker leverer de biogene brændstoffer og lagrer kulstoffet i landbrugsjorden. Vi leverer også den tekniske og kommercielle platform, så landbruget aktivt kan eje energiproduktionen.

Gaspotentialet findes i tørstoffet

Fremtidens biogasanlæg skal køre på biomasse med højt tørstof, da gaspotentialet findes netop her.

Kombineret med anlæg i stor skala giver biomasse med højt tørstofindhold den størst mulige betalingsevne til landbruget pr. tons tørstof.

Store mængder tørstof findes i halm, dybstrøelse og efterafgrøder. Det tørstof som ikke kan omdannes til metan i biogasprocessen laves i pyrolyseprocessen om til biokul, som efterfølgende lagres i landbrugsjorden. På den måde tilbagefører vi kulstoffet og næringstofferne til jorden.

Vi er ikke som de andre

Denne unikke type biogasanlæg bygger på en gennemprøvet og førende biogasteknologi til håndtering af højt tørstof. I Tyskland findes mere end 70 anlæg, og på vores første anlæg i Vrå har vi mere end 5 års dokumenteret drift.

Anlægget adskiller sig fra andre biogasanlæg på flere fronter. Den vigtigste forskel er, at vores teknologi er i stand til at håndtere en større andel af stråprodukter, end man kender det fra mange andre anlæg.

Flere tusinde tons CO2 fjernes årligt fra atmosfæren via pyrolyse

Vi anvender pyrolyse fra Stiesdal – markedets stærkeste teknologipartner.

I pyrolyseprocessen tørres biofiberresterne fra biogasprocessen, presses i piller og opvarmes til 500 grader. Herved dannes pyrolysegas og biokul. Pyrolysegassen fortrænger fossilt brændsel, og biokullene anvendes som kulstoflager og jordforbedring.

Som del af vores første Energipark i Vrå bygges i løbet af 2023 et fuldskala pyrolyseanlæg.